Summering av styrelsemötet 4 april.

Det har kommit önskemål om att ha lista med namn och lgh nummer i tvätt stugan och det kommer att sättas upp.
Nya bord till träfflokalen har köpts in.
Det nya grovsopsavtalet kostar 32 :- / lgh och månad.
Angående brandsäkerheten i vårt hus ingår nu Thomas Stavenberg och Thomas Höglund i brandgruppen som kommer att göra en brandsyn och se över ev behov som finns.
Vi säger upp medlemskapet i Fastighetsägarna.
Vi beslutar att vi alla ska ha enhetliga skyltar med ” Ej Reklam ”.
Vi har gjort research av olika elbolag och funnit att Svensk Naturenergi Wallenstam är bäst och billigast. Vi fattar beslut om att byta till dem och införa rörlig tariff till en början.
Trädgårdsdag och tackmingel planeras.
Styrelsen har lämnat yttrande ang våra synpunkter på byggnationen av Ersta Sjukhus.
Sopgruppen köper in högtryckstvätt.
Boenden genomför idee´r i trädgården.
Det är beställt nytt handtag till hissen i uppgång 32
Årsstämman planeras

Elisabeth L N genom styrelsen