Utbyggnaden av Ersta Sjukhus

ersta-utan-logosjuk2sjuk1

Om ni undrar hur Ersta Diakonis planer på att bygga ut sjukhuset avancerar så kan ni följa ärendet på den här länken.

Det kan vara klokt att göra det. Vi i styrelsen försöker givetvis hålla oss uppdaterade, men det är bra om ni även engagerar er på egen hand eller i andra grupperingar.

Trots kraftfull kritik från Kulturnämnden och andra så har Ersta hyrt in en projektledare för bygget. Samma person som ansvarade för Karolinska. Se länk här.Och här. Samtidigt missade sjukhuset ett viktigt avtal i mars vilket kommer att få ekonomiska konsekvenser för dem och de tvingas stänga sin relativt nyöppnade gyn-avdelning, skriver Dagens Medicin här.

EH för styrelsen.

En kommentar till “Utbyggnaden av Ersta Sjukhus”

  1. Representant för Ersta sjukhus har tryckt på just att Stockholm i framtiden kräver ffa fler vårdplatser inom kirurgin.
    Det faktum att befintliga vårdplatser på andra sjukhus inte är tillgängliga pga brist på ffa sjuksköterskor berörs inte.
    Nu blir avtalen med SLL sämre varför Ersta tydligen får stänga redan befintlig och nyskapad verksamhet.
    Det är svårt att förstå att denna stora satsning är ekonomiskt försvarbar.

    Att flytta huvudentrén skulle gagna nuvarande patienter och innebär inte alls samm kostnad.

Kommentarer är stängda.