Utebliven hämtning av matavfall

Dessvärre har tömningen av kärlen med matavfall inte fungerat som den ska den senaste veckan. Miljögruppen har reklamerat de uteblivna hämtningarna och har också ringt kundtjänst för Stockholm Vatten och Avfall, som lovat att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Tömning av matavfall sker vanligtvis tisdagar och fredagar.