VIKTIG INFO OM AVLOPPSBYTE

Under en inspektion upptäcktes att det finns ett läckande avloppsrör i husets krypgrund. Detta rör kommer att bytas ut om ungefär två veckor, styrelsen återkommer med information om exakt dag och tid.

Arbetet beräknas ta en heldag och kommer att pågå cirka mellan klockan 7.00 och 17.00. Under tiden för stambytet är det mycket viktigt att toaletter och avlopp inte används. Det kommer att finnas möjlighet att få tillgång till provisoriska toaletter under tiden för arbetet.

Kontakta styrelsen, styrelsen@stammen23.se, för att boka en provisorisk toalett. Skriv ”bokning av provisorisk toalett” i ämnesraden och ange namn och lägenhetsnummer i ditt mejl. Styrelsen behöver snarast möjligt veta hur många toaletter som ska bokas så vi är tacksamma om du hör av dig omgående.

Information om avloppsbytet kommer även förmedlas via lappar på anslagstavlorna och i brevinkasten.