Angående bygget av Ersta Nya sjukhus (ENS)

Med anledning av att synpunkter har framförts från ett antal medlemmar i brf Stammen 23 ang nytt överklagande till mark- och miljödomstolen vill styrelsen meddela följande:

Styrelsen fattade den 20/5 beslut om att inte utfärda fullmakt för den inlämnade överklagan. Skälen är desamma som angivits tidigare. Styrelsens uppfattning är att ett nytt överklagande, utan att kunna tillföra några som helst nya argument, är meningslöst. Våra överklaganden har hittills avslagits i samtliga instanser och det finns ingen anledning att tro att något annat skulle ske denna gång. Det har framförts synpunkter att en överklagan skulle kunna användas som ett redskap i en förhandling med Ersta men vi tror inte det är en framkomlig väg. Det är snarast att betrakta som utpressning att använda en överklagan på det sättet. Vi (styrelsen) tror att vi har större möjligheter att påverka Ersta genom dialog och vi kommer inom kort att kalla dem till ett möte för att diskutera möjligheterna att få en provisorisk trappa och, om möjligt, även det som kallas grönkompensation i någon form. Även frågan om att ta bort/flytta ner översta våningen kommer att lyftas även om det förmodligen är ett för stort ingrepp i detta skede. Brf Stammen 23 ska handskas med Ersta i många frågor under de kommande åren och vi tror,  som jag redan nämnt,  att dialog är bättre än konfrontation nu när bygget alldeles snart ska påbörjas. Om vi har rätt eller fel i den tron kommer vi aldrig att få veta, men vi har tagit beslutet att inte överklaga efter långa och konstruktiva diskussioner och vi känner oss trygga i detta beslut.