Avgift i samband med uthyrning i andra hand.

Styrelsen har fattat beslut om att från 2020 ta ut en administrationsavgift på 10% av ett prisbasbelopp för andrahandsuthyrning från aktuella medlemmar.

Aktuellt prisbasbelopp:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/