Förvaring av saker i gemensamma utrymmen

IMG_7608 IMG_7609 IMG_7610 IMG_7611 IMG_7612 IMG_7557 IMG_7566 IMG_7567 IMG_7568 IMG_7570 IMG_7603 IMG_7605 IMG_7606

Uppe på vindarna och i förrådet på en trappa Lilla Erstagatan 6 står det en hel del saker utanför de enskilda förråden. Brandmyndigheterna har anmärkt på detta och vi skulle vilja be er att ta hand om det som är ert och som ni vill ha kvar, innan vi blir tvungna att ta hand om resten. Från nu på fredag till måndag har vi dessutom en container som står på Stigbergsgatan.

Titta gärna genom bilderna ovan och se om det är något ni känner är ert för nu har ni chansen att kasta det, eller ställa in det i ert förråd om ni vill ha det kvar..

Vänliga hälslningar

Styrelsen genom EH

Vårstädning nu på söndag

gården

Nu på söndag 1 maj klockan 16 träffas vi och gör i ordning gården och terrasserna inför sommaren.

Kom och träffa nya grannar, hjälp till och umgås. Ju fler vi blir desto roligare blir det och efteråt får alla smaka på Britas berömda kaka.

Dessutom, det kommer att stå en container på Stigbergsgatan från fredag till måndag morgon för er som har saker ni behöver göra er av med. OBS, inget kemiskt avfall som gamla färgburkar eller sånt.

Vänliga hälsningar

Trädgårdsgruppen och Styrelsen genom EH

Information från senaste styrelsemötena

1ersta4

Här kommer information från styrelsemötena i mars och april.

Vi har sett över garage-situationen. Föreningen har fyra garage som är tillgängliga för uthyrning till föreningens medlemmar. Omsättningen är låg och kön lång. Den som väntat längst har snart stått 12 år i kö. Efter att ha diskuterat en rad tänkbara alternativa lösningar beslutade styrelsen följande:

  • att behålla den nuvarande systemet där medlemmar köar, där plats i kön bestäms utifrån den dag intresseanmälan kommit till styrelsen och där köplatsen förloras vid flytt.
  • att garageplats ska vara kopplad till medlemskap i föreningen och att garagehyra sägs upp om hyresgästen lämnar föreningen.
  • att garagehyran ska vara den samma för alla fyra garagen och att den ska vara marknadsmässig.
  • att hyresnivån ska höjas till 2 500 kronor i månaden tills vidare. Garage i närområdet ligger mellan 1 500 – 2 000 kronor och en plats i Stigbergsgaraget under oss kostar 2 500 i månaden.

Styrelsen har kölista till garageplats, alla som står på den har bekräftat att de fortfarande är intresserade och avflyttade har städats bort. Vi hoppas att alla som anmält intresse faktiskt är med på listan och den som mailar och ber att få se den kommer att få en kopia. (Det blir enklare så än att be alla på listan om medgivande att få publicera deras namn.)

Vi kommer att installera rörelsedetektorer för belysningen på vinden, städbolaget har fått uppdrag att även städa tvättstugan, vi har förlängt avtalet med Com.Hem om TV och bredband och hastigheten i den tjänst som tas ut på månadsavgiften har fördubblats till 100 Mbps. Medlemsrabatten för er som köper högra hastigheter har dessutom höjt, från 299 till 300 kronor men ändå.

Vi har lagt om lån i år för  4,1 MSEK och sänkt räntan till 1,05%  från Q2 vilket innebär en besparing på  ungefär 75000 årligen. Förra året minskade vi våra räntekostnader med c.a 140000 genom att amortera och lägga om lån. Tillsammans med årets omläggning av lån blir den årliga besparingen alltså c:a 215000.

Vi har som ni förhoppningsvis märkt lagt in nya skrapmattor i entréerna. Vi kommer att behöva asfaltera fram till soprummet på gården på grund av den nya sophanteringen. Och så har vi en nybildad tvättstugegrupp, vilket vi berättat i en separat post.

Huvuddelen av de båda styrelsemötena ägnades åt förberedelser inför Årsmötet där kallelse kommer inom kort. Årsmötet blir 11 maj klockan 18.30 i Norska Kyrkan. Boka den tiden redan nu så ni kan komma.

Styrelsen diskuterade också regler och principer för att tillåta andrahandsuthyrning, och de kommer i en separat post. Det enda som ska tilläggas är kanske en förklaring hur vi resonerar när vi diskuterar frågor där föreningens medlemmar har ganska olika uppfattning.

  • Den första principen är att alla medlemmar ska behandlas lika.
  • Den andra är att vi försöker hitta den lösning som är bäst för alla föreningens medlemmar.

Så om ni ber om något och inte får det svar ni kanske önskat är det troligen något av skälen ovan vi har tagit hänsyn till. Bara så ni vet hur vi resonerar.

Nästa styrelsemöte är tisdagen 3 maj och som vanligt är ni alla välkomna på Öppen Styrelse första kvarten från 18.45.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.

P.S. Anledningen till att ni får information från mars-mötet först nu är att er webmaster varit utomlands hela mars. Jag ber om ursäkt för att det dröjt.

Hurra, vi har en tvättstugegrupp!

wash

Några medlemmar som tycker att allt kunde fungera bättre i tvättstugan har bildat en tvättstugegrupp och kommer att se över regler, skyltning, rutiner, skötsel och underhåll. Gruppen består av Birgith Lannerö, Carina Andersson och Annika Melin och förhoppningsvis kommer ni som använder tvättstugan snabbt att märka av deras arbete på ett bra sätt.

Styrelsen tycker att det här är ett utmärkt initiativ som vi välkomnar och vi uppmuntrar alla medlemmar att tänka till lite om ni också kan bidra, antingen genom att göra tvättstugegruppens arbete lite enklare eller genom att engagera er på något annat område.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.

Inga cyklar i trapphusen tack!

bike1

Våren är här och det har börjat stå cyklar i trapphusen.

Det får det inte göra. Förutom att medlemmar inte tycker om det säger brandmyndigheterna stopp, så ni får välja mellan att ha era cyklar utomhus, ta upp dem i lägenheten eller kanske allra helst, ställa in dem i något av de cykelföråd som föreningen håller till ert förfogande.

Om ni saknar nyckel till ert förråd kan ni köpa en ny till självkostnadspris av Bosse Wernström i uppgång Lilla Erstagatan 6.

Tack för att ni hjälper till här.

Styrelsen genom EH.

Status på hissarbetena i 32 A och B

IMG_7614 IMG_7613

Bytet av hissmaskineri i 32 A har gått som planerat och nu kan ni, som ni säkert redan upptäckt, använda hissen som vanligt igen.

Det betyder att arbetet på hissen i 32 B kommer att starta på måndag, 29 februari och att den hissen kommer att vara obrukbar fram till senast fredag 18 mars.

Styrelsen och ManKan Hiss vill tacka alla boende i de berörda uppgångarna för förståelse och visat tålamod för den olägenhet som de här arbetena innebär.

Vänligen

EH för styrelsen

Årsmöte i föreningen hålls 11 maj

astammen23

Årets föreningsstämma blir 11 maj klockan 18.30 och kommer som vanligt att hållas i Norska Kyrkans lokaler.

Vi meddelar detta redan nu så att ni som vill delta kan planera för detta. En formell kallelse kommer senare.

Ni som vill motionera är välkomna att göra detta till styrelsen. Enligt föreningens stadgar måste dessa motioner vara inlämnade senast en månad innan stämman, det vill säga senast 11 april. Mailadressen är styrelsen@stammen23.se.

Om ni vill komma i kontakt med valberedningen så består den av Ingrid Höglund på ingrid.hoglund@gmail.com och Marie Pettersson Linder på femejl@gmail.com.

Som vanligt är ni alla hjärtligt välkomna.

Styrelsen genom EH.

Rapport från styrelsemötet 2 februari

1ersta4

Större delen av styrelsemötet ägnades åt föreningens årsmöte och planeringen inför det. Utförlig information kommer här inom kort och en formell kallelse senare.

En medlem har skrivit till styrelsen och krävt att beslutet om mobilantenn på taket ska tas av stämman och styrelsen beslutade att hänskjuta mstfrågan dit.

Styrelsen diskuterade även en, möjligen två, fuktskador som kan vara orsakade av taket och det finns en oro att pappen under skifferpannorna kan vara i dåligt skick. Därför beslutade vi att låta göra en professionell inspektion av taket och det skick det befinner sig i, samt få en uppskattning av eventuella behov av åtgärder.

Vi har haft problem med att våra fastighetsskötare FT Drift inte verkar bry sig om felanmälningar från enskilda medlemmar. Vi påminner dem om att de ska ta sig an alla anmälningar, men stämma av med sin kontaktperson i styrelsen när anmälan kommer från en vanlig medlem. Under tiden, om ni gör en felanmälan, dra för säkerhets skull ett mail till styrelsen också så vi vet. Då slipper vi situationer som att stora tumlaren i tvättstugan varit trasig sedan jul.

Vi sträcker upp städbolaget också eftersom vi inte tycker att städningen fungerat bra de senaste veckorna.

Det finns fortfarande mycket att spara på kostnadssidan i föreningen. Bara under hösten fick vi ner våra räntekostnader med 130 00 (vilket motsvarar en besparing på 260 000 på årsbasis) och nu kommer två till lån på tillsammans 5,1 miljoner upp till omläggning, där räntan på det dyrare är nästan 4 %.

Slutligen, i samband med vårstädningen kommer vi att ta hand om alla föremål som står uppställda i gemensamma utrymmen. Det handlar i första hand om saker som står i gångarna i förråden och på vindarna, men också i trapphusen. Om ni vet att ni har saker stående där, ta hand om dem nu så blir dina grannar lika glada som brandmyndigheterna.

Vänliga hälsningar

Styrelsen genom EH.

Hissarbetena i 32 A och B börjar på måndag

1esrsta2

På måndag börjar de planerade maskinbytena på hissarna i uppgångarna 32 A och B.

Under dagen kommer det att dyka upp information i portarna och i de berörda hissarna, men det här är planen:

Arbetena börjar med hissen i 32 A och där kommer det att pågå i tre veckor, från 8 februari till 26 februari. Under den tiden kommer ni som bor i uppgången inte att kunna använda hissen.

Hissen i B-huset kommer sedan att vara avstängd under tiden 29 februari till 18 mars.

Vi ber alla drabbade om överseende med olägenheterna, men de gamla hissmaskinerna är inte längre godkända för drift så bytet var nödvändigt. Dessutom vill vi förtydliga att det är maskineriet som byts ut, de gamla hisskorgarna blir kvar precis som gallergrindarna och vi har sagt till att de knappbyten som måste ske ska göras så att den ursprungliga känslan bevaras.

Hälsningar

Styrelsen genom EH.