Information angående besiktning av lägenheter

Region Stockholm har i dagarna sänt ut information om besiktning av lägenheter inför kommande sprängningar för nya tunnelbanan till alla medlemmar i föreningen.
Samtidigt kan konstateras att sprängningarna för Nya Ersta Sjukhus ännu ej är avslutade. Styrelsen har kännedom om att dessa sprängningar sannolikt förorsakat skador i ett antal lägenheter.
För att förebygga ev problem med angränsning av ansvarstagande för sådana skador anser styrelsen att är det angeläget att slutbesiktning efter ENS’ sprängningar sker innan ny besiktning för nya tunnelbanan genomförs.
Styrelsen har kontakt med båda aktörerna och återkommer med ytterligare information i frågan.

Vi vill återigen påminna om att anmäla skador beroende på sprängningarna till ENS direkt eller till bo.wernstrom@bthbygg.se

Styrelsen