Information från miljögruppen rörande vår avfallshantering

Föreningen har under flera år arbetat med att skapa bra förutsättningar för hantering av matavfall, restavfall och återvinningsmaterial. Nedan får du en överblick som visar hur vi sorterar, saker som är bra att känna till och viktiga att tänka på.

Matavfall i de bruna kärlen i soprummet
Från 1 januari 2023 är det i Stockholm obligatoriskt att sortera ut matavfall.
Matavfall lägger du i en matavfallspåse som du slänger i de bruna sopkärlen.
Du som ännu inte sorterar matavfall: börja med det! Alla förutsättningar finns.
I soprummet kan du hämta matavfallspåsar, samt plasthållare att ha påsen.
Om påsarna håller på att ta slut, informera miljögruppen så fyller de på. miljo@stammen23.se

Restavfall i de gröna kärlen i soprummet
Restavfall är allt som inte är matavfall eller återvinningsmaterial som plast, papper mm.
Restavfallet kostar väldigt mycket att bli av med, så det är verkligen viktigt att sortera ut allt matavfall och allt som ska återvinnas.

Återvinning i miljörummet
Vi har bra förutsättningar för återvinning så att vi slipper gå till återvinningsstationer på stan.
Under 2022 hämtades:
1,7 ton plast; 7,7 ton blandat papper; 94 kg metallförpackningar,
630 kg elektronikavfall; 2,7 ton ofärgat glas; 3,5 ton färgat glas;
12 kg småbatterier; 23 kg ljuskällor; 3,3 ton osorterade grovsopor.


Av det återvunna avfallet gick ca 89% till materialåtervinning och 10% till energiutvinning. 1% kunde inte användas, utan deponerades.

Kostnader för avfallet
  • Återvinningsmaterial: att tömma alla olika sorter kostar ca 70 kr/månad/lägenhet.
  • Matavfall i de bruna kärlen: att tömma alla tre kärlen kostar ca 375 kr/månad.
  • Restavfall i de gröna kärlen: att tömma fem kärl kostar ca 5.000 kr/månad.

Notera den stora kostnaden för restavfall. Det lönar sig verkligen att sortera!

Vi kan alla hjälpas åt att förbättra avfallshanteringen. Tänk på att:

  • Sortera avfallet ännu bättre så att mängden restavfall i de gröna kärlen minskar. Då kan vi sänka kostnaderna.
  • Sortera ut allt matavfall.
  • Inget miljöfarligt avfall får inte lämnas i återvinningsrummet, utan du måste själv lämna det till kommunens återvinningscentral eller mobila miljöstationen
  • Om det är fullt i avfallskärlen, så behöver du vänta med att slänga dina sopor tills kärlen har tömts. Tömningsschema finns anslagna i sophusen.
  • Se till att locken på sopkärlen går igen. Då minskar risken för råttor bland soporna.
  • Ligger det skräp på golvet i miljörummet får du gärna sopa upp och lägga i rätt behållare.
  • Vill du vara med i miljögruppen är du varmt välkommen att delta.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad både miljömässigt och ekonomiskt. Tack!

Vänliga hälsningar,

Miljögruppen Stammen 23
miljo@stammen23.se