Information om byggandet vid Ersta sjukhus

Hej alla härliga grannar! Hoppas ni juter i sommarvärmen. Det hölls ett möte mellan Ersta Nya Sjukhus och stammen23 efter vår årsstämma där flera i huset var med och disskuterade. Nedan kommer en gemensam rapport från Styrelsen tillsammans med Ulla West om vad som dosskuterades på mötet.

Trevlig helg!

Rapport från informationsmöte om Ersta Nya Sjukhus ENS
måndag 13 maj, Ersta Konferens.

Närvarande från ENS:
Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef Ersta Sjukhus
Margareta Lindblom, produktionschef
Lina Lindkvist, kommunikatör Ersta
Jonas Ringström, projektchef bygget
Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni

Närvarande från Stammen 23:
Per och Annika Melin, Brita Nylander, Bo Wernström, Johannes Frenzel, Örjan Kylhammar, Thord Sjöberg, Kätie Lundberg, Ulrika Bokstad, Karin Strååt, Susanna Walter, Ulla West

J-Å Zetterström inledde med ca 20 minuter allmänt prat om Ersta sjukhus historia och om behov av att förnya och bygga ut sjukhuset innan han kom till fakta om byggplanerna.

Ersta diakoni är ägare av sjukhuset och sjukhusets ombyggnad/nybyggnad.
HENT är byggentreprenör.
Margareta Lindblom och Jonas Ringström redogjorde för byggplanerna och visade bilder och ritningar projicerade på duk. Frågor ställdes från åhörarna parallellt.

Hålltider som vi tidigare informerats om repeterades:
Rivning startar och pågår maj-september 2019
Sprängning pågår juni-maj vid fasta tider dagligen kl 11, 13 och 15
Pålning kommer att ske mellan kl 07-19
Byggd hus-stomme står klar höst 2021
Byggnaden är klar för inflyttning höst 2023

Nya informationer från Ersta som Stammen 23 ställde frågor runt:
° Avståndet mellan gamla sjukhusbyggnaden och ENS mot Lilla Erstagatan.
De flesta av oss hade uppfattat att Stefan Nilsson efter vår årsstämma sagt att omritningar medförde större avstånd mellan de två byggnaderna än tidigare planer.
Detta dementerades på detta möte av Ersta och Stefan Nilsson. Det blir inte större avstånd mellan byggnaderna, Stefan Nilsson hade på vår årsstämma uttryck sig otydligt.

° Träden närmast sjukhuset, vid trapporna mellan Folkungagatan och Lilla Erstagatan ska fällas för att möjliggöra bygget. Tre eller fyra träd mot sjukhuset fälls av Ersta som säger att dessa träd måste tas bort då de står för nära området där det ska rivas, sprängas och byggas, träd på andra sidan trappan mot Stammen 23 fälls av Sthlm stad för att skapa symmetri.
Träden, som växer utanför byggtomten, är ett viktigt inslag i grönskan och övergången till park sedan drygt hundra år.
Åhörare ifrågasatte att träden ska fällas. Ersta förklarade att det är nödvändigt då de står för nära nybygget.

° Trappan mellan Folkungagatan-Lilla Erstagatan kommer att stängas av under tiden då rivningen pågår och periodvis under byggtiden om/när det blir nödvändigt.
Åhörare ifrågasatte och föreslog att en tillfällig trappa byggs närmare Stammen 23. Ersta svarade efter påtryckning att de ska ta med sig förslaget.

° Nybyggnadens höjd. En åhörare ifrågasatte varför den övre våningen på nybyggnaden inte flyttas ner på underliggande våningsplan som är inskjutet. Ersta svarade att det är omöjligt att gå in på sådana ändringar.

° Åhörare framförde önskemål om grönska som integreras i arkitekturen mot Lilla Erstagatan. Svar från Ersta: Det kostar mycket. och Ersta kan framför allt inte plantera grönska på stadens mark.

° Åhörare ställde frågor om framkomlighet. Ersta hänvisar till byggplanerna men påpekar samtidigt att de är skyldiga att se till att framkomlighet med bil till Lilla Erstagatan och Stigbergsgatan alltid finns, inte minst för räddningstjänstens skull.

Ulla West/Styrelsen