Ny styrelse för Stammen 23

lersta2

Tack alla ni som deltog i föreningens årsmöte i Norska kyrkan 6 maj.

För er som inte hade möjlighet att delta kan vi berätta att Stammen 23s nya styrelse består av Thomas Höglund, Karl-Johan Elo, Camilla Rosell, Carolina Sjöstrand och Bo Wernström som ordinarie ledamöter samt Johanna Venables och Erik Hörnfeldt som suppleanter.

Måndagen 11 maj hade styrelsen konstituerande möte och sitt första arbetsmöte.

Justerade protokoll från dessa möten kommer, tillsammans med bilder på den nya styrelsens ledamöter.

Den nya styrelsens viktigaste arbetsuppgift är att fortsätta den gamla styrelsens översyn av föreningens avtal med en omförhandling av banklånen som första punkt.

Om det är något ni undrar finns styrelsen som vanligt tillgänglig på styrelsen@stammen23.se.

Vänliga hälsningar från oss alla

Erik Hörnfeldt