Årsmöte i föreningen hålls 11 maj

astammen23

Årets föreningsstämma hålls 11 maj klockan 18.30 och kommer som vanligt att hållas i Norska Kyrkans lokaler.

Formell kallelse med dagordning och inkomna motioner har gått ut till alla medlemmar.

Om ni vill komma i kontakt med valberedningen så består den av Ingrid Höglund på ingrid.hoglund@gmail.com och Marie Pettersson Linder på femejl@gmail.com.

Som vanligt är ni alla hjärtligt välkomna.

Efter stämman bjuds det som vanligt på ost och vin till självkostnadspris. Anmälningstiden har gått ut, men om ni vill komma ändå är det Brita Nylander ni ska prata snällt med.

Styrelsen genom EH.