Från senaste styrelsemötet

1ersta4

Det var ett tag sedan vi informerade om bergvärmeprojektet. Det har växt till en ganska bred översyn av husets energiförsörjning där bergvärme är en del, solenergi en annan, batterilagring en tredje och kombinationer av dem en fjärde. Andra åtgärder för att spara el och minska förbrukningen måste också vägas in och en stor oklarhet om framtida elpriser och framtida energipolitik gör att det är svårt att säga entydigt vad som är bäst för föreningen just nu. Det är därför vi inte har kommit tillbaka med ett färdigt förslag.

På gården kommer gången från grinden fram till sophuset att asfalteras. Det är ett krav från sophämtarna och arbetet kommer att ske runt 20 maj.

Vi fortsätter sänka föreningens kostnader som alla påpekar varit på tok för höga. Föreningens nya försäkring är identisk med den gamla försäkringen men kostar nu 53 000 om året mot tidigare 86 000.  Och då kanske någon tycker att 33 000 inte är så mycket, men det motsvarar kostnaden för att låna 3 miljoner av banken.

Det har varit ett antal fall av onödig skadegörelse i de nyrenoverade hissarna i A och B-uppgångarna. Bland annat har någon rivit ner lapparna med larmnummer till servicebolaget vilket ledde till att en familj blev instängd i B-hissen nyligen och inte kunde larma. Vi har en bra dialog med hissfirman men ni måste ha förståelse för att hissarna fungerar annorlunda nu, vilket var en viktig förutsättning för att vi skulle kunna behålla de gamla hisskorgarna med sina vackra gallergrindar och inte bli tvungna att installera nya vikdörrar i stället, vilket jag utgår från att ingen föredrar.

Visst har det blivit fint på gården! Tack alla ni som hjälpte till och ställde upp. Om någon känner för att grilla så har vi två nästan fulla gasflaskor som står och väntar.

Samma med tvättstugan! Ni som använder den måste ha märkt resultatet av tvättstugegruppens insatser. Tack! säger en enhällig styrelse.

Om någon känner för att gå upp på takterrasserna i det fina vädret, och det tycker vi verkligen att ni ska göra, så måste vi dock påminna om varför det råder absolut rökförbud där uppe. Det beror på att under skifferpannorna finns ett lager mullpapp som är gammalt och torrt och som kan börja brinna som fnöske om olyckan är framme. Därför är vi lite extra griniga just med rökförbudet där uppe.

Och så påminner vi om föreningens årsmöte nu den 11:e.

Vänliga hälsningar

EH för styrelsen.