Om det blir kallt i din lägenhet

Du luftar ett element enkelt själv. Om du inte har en nyckel finns de att köpa till exempel på Wirströms. Öppna ventilen tills det kommer vatten, då stänger du. Det kan vara bra att ha en trasa eller en kopp till hands när du gör det
Du luftar ett element enkelt själv. Om du inte har en nyckel finns de att köpa till exempel på Wirströms. Öppna ventilen tills det kommer vatten, då stänger du. Det kan vara bra att ha en trasa eller en kopp till hands när du gör det

Nu kommer vinterns första riktigt kalla nätter och då är det alltid några av er som hör av sig om att det blir kallt i era lägenheter.

Därför ska jag vara lite tråkig här och påminna om vad som gäller. Ni som medlemmar ansvarar för rör och element inne i era lägenheter om det inte är rör som servar flera lägenheter. Vi i föreningen ansvarar för rör inne i väggarna och för att leverera vattenburen värme fram till er lägenhet.

Normal temperatur är ett genomsnitt om 19 grader eller mer uppmätt mitt i rummet över ett dygn. (Vi skrev 20 grader tidigare, men 19 är den korrekta siffran).

När någon i huset hör av sig till oss om låg temperatur ber vi alltid medlemmen att först lufta alla element, efter det skruva ner termostaten i botten och sedan upp till max och så vänta 24 timmar. Detta för att ni ska slippa behöva betala för att våra fastighetsskötare som är FT Drift ska åtgärda något ni enkelt hade kunnat göra själv.

Om ni gjort det vi rekommenderar ovan och det ändå inte blir varmare, eller om ett eller flera element är kalla medan andra blir varma så kan det vara en bra idé att ringa FT Drift. Ni kan givetvis anlita er egna VVS-firmor men FT Drift kan huset och allt blir enklare om det visar sig att de problem som drabbat er är föreningens ansvar och det är vi som ska ta kostnaden.

I nio fall av tio brukar det dock räcka att lufta elementen och ställa om termostaterna.

EH för Styrelsen

 

Ny kontakt för underhåll av hissarna

1esrsta2

Från 1 januari är det ManKan Hiss som sköter service och underhåll av alla våra hissar.

Det är samma företag som vi valde för maskinbytena på hissarna i 32 A och B och de har ett bra rykte. Bolaget var tidigare svensk serviceorganisation till det amerikanska hissbolaget OTIS men togs för några år sedan över av personalen.

Kontaktinformation till ManKan Hiss är 0200 22 00 95 och finns även på sidan för felanmälningar här.

Vi tackar KONE, som fram till nu skött våra hissar, för deras arbete.

Styrelsen genom EH.

 

Informationsmöte om mobilantenner

3ett

Föreningen vill hyra ut utrymme på taket för mobilantenner. Några medlemmar har haft frågor om estetiska aspekter, en medlem har uttryckt betydande oro för eventuella risker med radioantenner.

Därför bjuder styrelsen nu in till ett informationsmöte med en teknisk kunnig person, dels för att få en uppfattning om det finns en mera utbredd oro men också med förhoppningen att kunna minska den.

Mötet kommer att hållas i lokalen11 januari klockan 19.00 och som vanligt är alla välkomna.

EH för Styrelsen.

Problemen med varmvattnet

varmvatten

Flera medlemmar har klagat på att varmvattnet verkar ta slut, särskilt när de duschar sen morgon.

I går var FT Drift, som tagit över skötseln, hos oss och tittade på vår undercentral. Deras kille konstaterade omedelbart att några av de inställningar som det gamla fastighetsskötarbolaget lämnat efter sig var ”konstiga” och att problemen med varmvattnet mycket väl kunde bero på dem, så han gjorde ett antal ändringar som bör åtgärna problemet.

Om ni upplever det igen, hör av er till oss på styrelsen@stammen23.se. Om vi inte hör något kommer vi att utgå från att allt löste sig.

Killen från FT Drift tog också en titt på värmeväxlaren och sa att det inte fanns några akuta behov att byta den, vilket är ett bra besked.

Styrelsen genom EH.

Föreningens ekonomi är klassad som A+

På stadig grund
På stadig grund

En tjänst som heter AllaBRF gör oberoende bedömningar av alla bostadsrättsföreningars ekonomi. Tanken är att de ska vara ett stöd för mäklare och tilltänkta köpare.

Vi är väldigt stolta över att Stammen 23 får näst högsta betyget, A+. Och eftersom utvärderingen bygger på bokslutet för 2014 är det givetvis gamla styrelsen som ska ha äran.

Bland de punkter AllaBRF lyfter fram finns:

  • Kvadratmeterpriset ligger 35 % över snittet i Stockholm.
  • Avgiften ligger 10 % under snittet i Stockholm.
  • Belåningen ligger 66 % under snittet i Stockholm.

Vill ni veta mera kan ni läsa här.

Från styrelsemötet 2 december

1ersta4

Större delen av decembers styrelsemöte ägandes åt budgeten för 2015 som styrelsen också fastställde. Kortfattat ser den bra ut. Vi har har en stabil ekonomi och kan bara se en enda större kostnad utanför det löpande nästa år och det är bytena av hissmaskinerier i 32 A och B och det klarar vi utan att låna. Några andra större engångskostnader ser vi inte.

Dessutom blir vi allt duktigare på att spara. Vi har sänkt föreningens lånekostnader med 130 000 i år genom att förhandla om lån och nästa år kommer fler lån upp till omförhandling. Vi har bytt städfirma vilket gett 56 000 i lägre kostnader bara i år och nästa är kommer besparingen att bli i storleksordningen minst 100 000. När vi börjar sortera hushållsavfall kommer vi att spara ytterligare 25 000 och så vidare. Styrelse beslutade att ge en samlad bild av hur mycket översynen av våra kostnader ger årsmötet i vår.

Styrelsen beslutade också att ändra avskrivningstakten på fastigheten från 1,5 % till mera marknadsmässiga 0.8 %.

Övriga frågor:

12 medlemmar med 2:or i besiktningsprotokollen när det gäller ventilation har ännu inte åtgärdat dessa anmärkningen eller gett inspektörerna från Peter Sotare möjlighet att komma in och godkänna de åtgärder som gjorts. Om du är en av dessa 12 kommer du få ett individuellt meddelande om detta.

Sanera har varit förbi och tagit bort det senaste klottret.

Julgranar kommer vilken dag som helst.

Från nyår kommer ManKan Hiss att ta över skötseln av våra hissar från Kone. ManKan är det bolag som utför maskinbytena och det finns en poäng att de också får ansvar för servicen. Vi tackar Kone för det arbete de gjort och kommer att fortsätta göra fram till årsskiftet.

Några medlemmar har klagat att det är kallt i deras lägenheter. Det första ni ska göra i så fall är att skruva upp termostaten på elementet och vänta ett dygn. Ni kan också testa att lufta elementen. Först om inget av detta hjälper är det lönt att kalla på fastighetsskötare.

Styrelsen har också fått flera klagomål på att varmvattnet ”tar slut” sena mornar. Vi kommer att be Fortum titta på detta eftersom vi tar allt varmvatten från dem.

En medlem har länge haft problem med dålig lukt i badrummet. Det visade sig vara insatsen i golvbrunnen som inte var korrekt insatt och när det var fixat försvann problemen.

En styrelsemedlem har problem med att flera vattenkranar droppar. Alla kranarna som gör det är från stambytet för 20 år sedan och vi undrar om det är fler som upplever liknande problem för i så fall kan vi göra ett gemensamt kranbyte/kranservice och hålla kostnaderna nere. I så fall, maila styrelsen@stammen23.se.

Väggen i tvättstugan som är fuktskadad kommer att repareras. Vi väljer att putsa och måla i stället för att sätta på nytt kakel och hoppas att slippa framtida problem när vi har en vägg som bättre släpper genom fukt. Det är samma lösning som vi väljer i lokalen som Shoot Location hyr.

Nästa år har vi första styrelsemöte tisdagen 12 januari 19.00 och sedan kör vi som vanligt första tisdagen varje månad fram till årsmötet.

Styrelsen genom EH.

Sammanfattning av konstituerande styrelsemöte 11 maj

1ersta4

Rapport från konstituerande styrelsemöte för föreningen Brf Stammen 23 den 11:e maj 2015 i föreningslokalen.

Närvarande:
Thomas Höglund
Erik Hörnfeldt
Camilla Rosell
Johanna Venables
Carolina Sjöstrand
Bo Wernström
Karl-Johan Elo

Styrelsen diskuterade styrelsens olika ansvarsområden
Styrelsen beslutade att välja Thomas Höglund till föreningens ordförande, Camilla
Rosell till föreningens vice ordförande, Carolina Sjöstrand till föreningens kassör,
Thomas Höglund till föreningens behörighetsadministratör och Erik Hörnfeldt till
föreningens webmaster.

Styrelsen diskuterade vilka frågor som ledamöterna kan tänka sig att arbeta med
under året
Ordinarie ledamot Bo Wernström berättade att han gärna ville arbeta med husets
tekniska frågor
Ordinarie ledamot Camilla Rosell berättade att hon vill fortsätta med arbetet att se över
föreningens avtal.
Suppleant Erik Hörnfeldt berättade att han gärna ville ta kontakt med Comhem angående
att se över bredbandsavtalet.
Styrelsen beslutade att välja Bo Wernström till ansvarig för föreningens nycklar

För Styrelsen/EH.