Styrelsemöte 1 september

1ersta4

Premiär för öppet styrelsemöte med alla medlemmar välkomna under första kvarten. Trevligt!

Det framfördes ett tydligt önskemål om en sida med styrelsens sammansättning och olika roller på websidan och en sådan finns nu. Den kommer att kompletteras med bilder så snart alla är fotograferade.

Nya städbolaget är igång och den allmänna uppfattningen är att de gör ett mycket bra jobb. Vad tycker ni?

Vi hade en längre diskussion om vilket skick husets värmesystem och element befinner sig i. Det finns väldigt olika uppfattningar här och styrelsen beslutade ta in någon som kan komma med ett oberoende expertutlåtande.

Mobiloperatören 3 har kommit tillbaka och nu kan dom tänka sig att placera två mobilantenner på taket i stället för på fasaden och de kan även tänka sig att förhandla om priset. Vi beslöt att förhandla vidare med dem.

Fortum har hört av sig och erbjuder oss gratis energirådgivning. Vi beslöt att bjuda in dem till nästa styrelsemöte och i alla fall lyssna på vad de har att säga.

En medlem har hört av sig och vill ha sortering av hushållsavfall. Styrelsen har fått frågan tidigare och då valt att avvakta i väntan på att Stockholms Stad ska utreda vad som ska gälla för hela kommunen. Den nuvarande styrelsen gillar initiativet och ska se om det inte går att lösa utan att Staden drar det i långbänk först. Vi återkommer här.

En annan medlem har hört sig för om möjligheten att ta upp en dörr direkt från sin lägenhet ut mot gården. Styrelsen gillar tanken eftersom det skulle bidra till att göra gården mera levande och har bett medlemmen återkomma med en skiss på hur det skulle se ut. Om det visar sig möjligt att göra detta skulle ett godkännande innebära att alla åtta medlemmar som har lägenhet i direkt anslutning till gården får tillåtelse att öppna egna utgångar.

Banklånen är nu omlagda, översynen av alla föreningens avtal pågår med bra tempo och vi fortsätter titta på möjligheterna att installera bergvärme.

Nästa styrelsemöte är tisdagen 6 oktober och som vanligt är alla medlemmar som önskar välkomna att titta in 18.45. Plats föreningslokalen på Lilla Erstagatan.

EH för Styrelsen